Ukupna površina je podijeljena na 20 cjelina – radilišta

Razminiranje šuma i šumskog zemljišta

Projektom Karlovac Karst će se razminirati površina od 1.709,06 ha šuma i šumskog zemljišta unutar zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 pronalaskom, obilježavanjem, onesposobljavanjem i uništavanjem minsko-eksplozivnih sredstava (MES) i neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS) i njihovih dijelova.

Površina je podijeljena na 20 cjelina na temelju 20 idejnih planova razminiranja. Provedbom ove aktivnosti osigurat će se pristup područjima u kojima su prisutni eksplozivni ostaci rata, čime će se omogućiti održivo upravljanje i zaštita šuma, odnosno nesmetana provedba šest šumskogospodarskih planova u skladu sa strogim načelima održivog upravljanja šumama, a ostvarit će se i preduvjeti za učinkovito upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000.

CroatianEnglish
Skip to content