Obnova šumske protupožarne infrastrukture

Projektom Karlovac Karst poboljšat će se šumska protupožarna infrastruktura koja je kao posljedica ratnih djelovanja, odnosno opasnosti od mina, zapuštena, teško prohodna ili u potpunosti neprohodna više od 25 godina. Na taj će se način na projektnom području rekonstruirati 43,60 km (21,80 ha) zapuštenih protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste (PPsEŠC).

Od ukupnog projektnog područja (1.929,08 ha), rekonstrukcija protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste predviđena je na 9,37 ha (18,73 km) koje se nalaze izvan minsko sumnjivog područja, dok je obnova te rekonstrukcija protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste koja se nalazi unutar minski sumnjivog područja predviđena na 12,43 ha (4,87 km).

Rekonstrukcijom PPsEŠC omogućit će se bolja zaštita šuma i šumskog zemljišta u projektnom području od šumskih požara što će doprinijeti boljoj zaštiti bioraznolikosti.

JAVNA NABAVA:
CroatianEnglish
Skip to content