OTVORENA VRATA EU PROJEKATA – OBILJEŽAVANJE 10 GODINA ULASKA HRVATSKE U EU

U subotu 1. srpnja 2023. godine Republika Hrvatska obilježila je desetu godišnjicu ulaska u Europsku uniju. Tijekom desetljeća korištenja EU fondova u Republici Hrvatskoj realizirani su brojni projekti i ostvareni su značajni uspjesi. Kako bi što bolje prikazali promjene koje su korisnici EU fondova učinili te rezultate EU fondova u Hrvatskoj, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao središnje tijelo državne uprave za provedbu EU fondova organiziralo je manifestaciju „Otvorena vrata EU projekata“ koja se održala 30. lipnja i 1. srpnja 2023. Cjelokupni program „Otvorena vrata EU projekata“  objavljen je na posebnoj internetskoj stranici u okviru središnjeg portala www.strukturnifondovi.hr gdje su navedeni svi sudionici kao i njihov program.  Karlovac Karst otvorio je vrata 30. lipnja 2023.  u prostorima šumarije Ogulin gdje se zainteresirana javnost upoznala sa rezultatima projekta koji će doprinijeti gospodarskom održivom razvoju i upravljanju šumama, odnosno promicanju usluga šumskih ekosustava kroz obnovu, zaštitu i poboljšanje produktivnosti, stabilnosti […]

21. OŽUJKA – SVJETSKI DAN ŠUMA

Kako bi se podsjetili na važnost očuvanja šuma. Svake godine 21. ožujka ne samo da je prvi dan proljeća već se taj datum obilježava kao Svjetski dan šuma. Svake se godine naglasak pri obilježavanju Dana šuma stavi na određenu temu. Ovogodišnja tema je „Zdrave šume za zdrave ljude“. Šume čiste našu vodu zrak, daju nam hranu i lijekove koji spašavaju život. Šume poboljšavaju naše zdravlje. Održivo gospodarenje šumama i njihovo korištenje resursa ključni su za borbu protiv klimatskih promjena i doprinos prosperitetu i dobrobiti sadašnjih i budućih generacija. Obilježavanje Svjetskog dana šuma započelo je 1971. godine  na inicijativu Europske poljoprivredne konfederacije. Kasnije je i UN-ova organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) podržala ovu ideju vjerujući kako takav događaj može doprinijeti povećanju svijesti o očuvanju šuma i šumskih ekosustava. Šume prekrivaju više od trećine kopna na Zemlji. To su biološki najraznolikiji ekosustavi na Zemlji i dom više od 80% vrsta kopnenih […]

Početna konferencija

Početna konferencija projekta održat će se 20. rujna 2022. s početkom u 10 sati u dvorani Pučkog otvorenog učilišta Ogulin

CroatianEnglish
Skip to content