Kako bi se podsjetili na važnost očuvanja šuma. Svake godine 21. ožujka ne samo da je prvi dan proljeća već se taj datum obilježava kao Svjetski dan šuma. Svake se godine naglasak pri obilježavanju Dana šuma stavi na određenu temu. Ovogodišnja tema je „Zdrave šume za zdrave ljude“. Šume čiste našu vodu zrak, daju nam hranu i lijekove koji spašavaju život. Šume poboljšavaju naše zdravlje. Održivo gospodarenje šumama i njihovo korištenje resursa ključni su za borbu protiv klimatskih promjena i doprinos prosperitetu i dobrobiti sadašnjih i budućih generacija.

Obilježavanje Svjetskog dana šuma započelo je 1971. godine  na inicijativu Europske poljoprivredne konfederacije. Kasnije je i UN-ova organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) podržala ovu ideju vjerujući kako takav događaj može doprinijeti povećanju svijesti o očuvanju šuma i šumskih ekosustava. Šume prekrivaju više od trećine kopna na Zemlji. To su biološki najraznolikiji ekosustavi na Zemlji i dom više od 80% vrsta kopnenih životinja, biljaka i gljiva. Prema podacima UN-a, godišnje nestaje 13 milijuna hektara šuma u svijetu čime se za 12-20% povećava emisija stakleničkih plinova zbog čega se ubrzava nastanak klimatskih promjena.

Ukupna površina šuma i šumskog zemljišta u Republici Hrvatskoj iznosi 2 759 039, 05 ha što čini 49 % kopnene površine države. Glavna odlika šuma u RH je da su 95 % prirodne s velikim bogatstvom bioraznolikosti za razliku od ostatka europskih šuma koje to nisu.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CroatianEnglish
Skip to content