U dogovoru s Proizvodnim odjelom UŠP Ogulin i Šumarijom Saborsko — Plaški dana 5.10.2021. godine održan je radni sastanak s doznačivačima koji će vršiti radove doznake na projektnom području Karlovac Karst.

Sastanku i radionici su prisustvovali:

  • Ispred projektnog tima HŠ d.o.o.: Tomislav Lipošćak — voditelj projekta, Nikolina Požek — koordinator projektnih aktivnosti za biološku obnovu šuma
  • Ispred Proizvodnog odjela UŠP Ogulin: Mislav Tonković — stručni suradnik za uzgajanje šuma
  • Doznačivači: Danko Gerić, Tomislav Šćulac, Goran Zatezalo, Dražen Salopek i Marko Gašparović

Na samom podetku voditelj projekta Tomislav Lipošćak upoznao je doznačivače koji su određeni za ispomoć Šumariji Saborsko — Plaški s ciljevima projekta Karlovac Karst te metodologijom i prioritetima prilikom doznake (sukladno propisu i projektnom cilju).

Koordinatorica projektnih aktivnosti za biološku obnovu šuma Nikolina Požek detaljno je opisala ciljeve projekta i željeni izgled sastojine nakon doznake te drvne zalihe i intenzitete doznake u pojedinim odsjecima.

Stručni suradnik za uzgajanje šuma Mislav Tonković detaljno je obrazložio smjernice gospodarenja te moguća odstupanja sukladno važećim pravilnicima.

Nakon uvodnog dijela uslijedio je obilazak svih odsjeka GJ Pištenik – Hum u kojima će se provoditi radovi doznake: 34a, 35a, 36a, 37a i 38a. U svim odsjecima prokomentirane su specifične situacije na terenu koje su uvjetovane kamenitošću i reljefom te su detektirane sve moguće situacije prilikom doznake.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CroatianEnglish
Skip to content